VÝSTAVBA POKRAČUJE !!!

Společnost ALUMONT BUILDING a.s., hlavní dodavatel stavby RODINNÉ DOMY HOŠŤÁLKOVICE v ulici Výhledy, v těchto dnech provádí montáž vyzdívek prvního patra domů včetně železobetonových ztužujících věnců.

VÝSTAVBA POKRAČUJE !!!

23. 03. 2020 18:39

Společnost ALUMONT BUILDING a.s., hlavní dodavatel stavby RODINNÉ DOMY HOŠŤÁLKOVICE v ulici Výhledy, v těchto dnech provádí montáž vyzdívek prvního patra domů včetně železobetonových ztužujících věnců.VÝSTAVBA POKRAČUJE !!!VÝSTAVBA POKRAČUJE !!!VÝSTAVBA POKRAČUJE !!!
http://rdhostalkovice.cz